Skip to main content

Show filters

Hide filters

elektrolytisch passiveringsproces

Description

Description

Het elektrolytisch passiveringsproces in een ananodiserende tank met proceselementen zoals negatieve kathoden, zuurstofontgassing waterstofontgassing, gasverwijdering door lagedrukluchttoevoer en rookafscheiding.

Alternatief label

elektrolytisch passiveren

Verbanden