Skip to main content

Show filters

Hide filters

analyseresultaten rapporteren

Description

Description

Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

Alternatief label

rapporteren over analyses

analyseresultaten rapporteren

gegevensrapportage gebruiken

berichten over de resultaten van analyses

Verbanden