Skip to main content

Show filters

Hide filters

brandbare vloeistoffen

Description

Description

Het gedrag van vloeistoffen en gassen die een ernstig explosie- en brandgevaar vormen, en de systemen voor een adequate hantering ervan en voor een doeltreffende opslag.

Alternatief label

ontvlambare vloeistoffen