Skip to main content

Show filters

Hide filters

kwalitatief onderzoek uitvoeren

Description

Description

Verzamelen van relevante informatie door systematische methoden toe te passen, zoals interviews, focusgroepen, tekstanalyse, observaties en case studies.

Alternatief label

systematisch gegevens verzamelen

systematisch informatie verzamelen

onderzoek uitvoeren

systematisch onderzoek uitvoeren

Verbanden