Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

nauczyciel umiejętności czytania i pisania dla osób dorosłych/nauczycielka umiejętności czytania i pisania dla osób dorosłych

Description

Code

2352.1.1

Description

Nauczyciele umiejętności czytania i pisania dla osób dorosłych prowadzą szkolenia dla dorosłych uczniów, w tym niedawnych imigrantów i osób przedwcześnie kończących naukę szkolną, w podstawowym zakresie umiejętności czytania i pisania, zwykle na poziomie szkoły podstawowej. Nauczyciele umiejętności czytania i pisania dla osób dorosłych angażują uczniów w planowanie i wykonywanie czynności w zakresie czytania, a także oceniają je indywidualnie za pomocą zadań i egzaminów.

Etykieta synonimiczna

nauczyciel umiejętności czytania i pisania dla osób dorosłych

nauczycielka umiejętności czytania i pisania dla osób dorosłych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności