Skip to main content

Show filters

Hide filters

kierownik produkcji widowisk

Description

Code

1431.1.2

Description

Kierownicy produkcji widowisk zajmują się wieloma praktycznymi kwestiami dotyczącymi produkcji. Dotyczą one różnych kwestii: od rekrutacji pracowników, zamawiania materiałów i usług, do transportu, koordynacji celnej, telekomunikacji, pracy, logistyki, technologii informacyjnej, kontaktów rządowych, rezerwacji miejsc, planowania, zarządzania operacjami, rozwiązywania problemów związanych z opóźnieniem i bezpieczeństwem w miejscu pracy.

Etykieta synonimiczna

kierownik produkcji

kierownik produkcji filmowej

kierownik produkcji teatralnej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności