Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik produkcji widowisk

Description

Code

1431.1.2

Description

Kierownicy produkcji widowisk zajmują się wieloma praktycznymi kwestiami dotyczącymi produkcji. Dotyczą one różnych kwestii: od rekrutacji pracowników, zamawiania materiałów i usług, do transportu, koordynacji celnej, telekomunikacji, pracy, logistyki, technologii informacyjnej, kontaktów rządowych, rezerwacji miejsc, planowania, zarządzania operacjami, rozwiązywania problemów związanych z opóźnieniem i bezpieczeństwem w miejscu pracy.

Etykieta synonimiczna

kierownik produkcji

kierownik produkcji filmowej

kierownik produkcji teatralnej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności