Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik sklepu z aparatami słuchowymi

Description

Code

1420.4.4

Description

 Kierownicy sklepów z aparatami słuchowymi przyjmują na siebie odpowiedzialność za działania i personel w wyspecjalizowanych sklepach.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności