Skip to main content

Show filters

Hide filters

sędzia

Description

Code

2612.1

Description

Sędziowie przewodniczą składom, badają, rozpatrują i prowadzą sprawy sądowe, rozprawy, odwołania i procesy sądowe. Zapewniają zgodność procedur sądowych z konwencjonalnymi procesami prawnymi oraz badają dowody i skład ławy przysięgłych. Sędziowie przewodniczą sprawom związanym z takimi dziedzinami, jak przestępczość, sprawy rodzinne, prawo cywilne, drobne roszczenia i przestępstwa nieletnich.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

Narrower occupations

umiejętności