Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

wykładowca akademicki z dziedziny ekonomii

Description

Code

2310.1.14

Description

Wykładowcy akademiccy z dziedziny ekonomii to profesorowie, doktorzy habilitowani, wykładowcy, asystenci, mentorzy uczący studentów w zakresie swojej wyspecjalizowanej dziedziny, ekonomii. Opracowują programy nauczania, przygotowują zajęcia (wykłady, zajęcia praktyczne, seminaria, szkolenia itp.), monitorują wyniki nauczania, nadzorują przebieg studiów. Prowadzą badania naukowe w dziedzinie ekonomii i przedstawiają swoje ustalenia na konferencjach i w publikacjach. Są oni zaangażowani w niektóre funkcje związane z zarządzaniem uniwersytetem.

Etykieta synonimiczna

pracownik naukowo-dydaktyczny z dziedziny ekonomii

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności