Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

operator młota hydraulicznego

Description

Code

7221.3

Description

Operatorzy młota hydraulicznego konfigurują i obsługują młoty hydrauliczne, służące do tworzenia metalowych detali żelaznych i nieżelaznych, w tym rur, przewodów i profili drążonych oraz innych produktów wstępnej obróbki stali o wymaganym kształcie przez użycie sił ściskających wytwarzanych przez tłok i ciśnienie cieczy.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności

umiejętności