Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Description

Code

2149.9.7

Description

Inżynierowie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej prowadzą badania nad alternatywnymi źródłami energii w celu opracowania systemów produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Starają się zoptymalizować produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszyć koszty produkcji i obciążenia środowiskowe. Systemy te skupiają się na zrównoważeniu energetycznym i efektywności energetycznej.

Etykieta synonimiczna

inżynier ds. odnawialnych źródeł energii

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności