Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

zarządca nieruchomości

Description

Code

3334.5

Description

Zarządcy nieruchomości zajmują się aspektami funkcjonowania nieruchomości komercyjnych lub mieszkalnych, takich jak mieszkania prywatne, budynki biurowe i sklepy detaliczne, oraz nadzorują takie aspekty. Negocjują umowy najmu, określają i planują nowe projekty w zakresie nieruchomości i budowę nowych budynków poprzez partnerstwo z deweloperem w celu określenia właściwego miejsca nowych budynków, koordynują studium wykonalności dotyczące nowych budynków oraz nadzorują wszystkie aspekty administracyjne i techniczne związane z rozwojem działalności. Zajmują się utrzymaniem nieruchomości i dążą do zwiększenia jej wartości. Zatrudniają i szkolą pracowników oraz nadzorują ich.

Etykieta synonimiczna

zarządca nieruchomościami

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności