Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektor farmaceutyczny

Description

Code

2262.1.1

Description

Inspektorzy farmaceutyczni przeprowadzają kontrole i pomiary dokładności w celu sprawdzenia i zapewnienia jakości wyrobów farmaceutycznych. Biorą oni udział w całej fazie rozwojowej wyrobu farmaceutycznego, dopóki nie będzie gotowy na rynek. Obejmuje to proces nabywania licencji na badania kliniczne, doradzanie personelowi rozwojowemu w zakresie wymogów regulacyjnych oraz dokonywanie oceny treści ulotki dołączanej do opakowania i innych dokumentów dotyczących produktu. Ponadto inspektorzy farmaceutyczni zbierają i oceniają informacje o skutkach ubocznych produktu i przekazują tę wiedzę zarówno wewnętrznie, jak i właściwym organom.

Etykieta synonimiczna

specjalista ds. regulacji i kontroli jakości wyrobów farmaceutycznych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: