Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

nauczyciel wsparcia dzieci w uczeniu się/nauczycielka wsparcia dzieci w uczeniu się

Description

Code

2352.1.3

Description

Nauczyciele wsparcia dzieci w uczeniu się pomagają uczniom mającym ogólne trudności w uczeniu się. Nauczyciele wsparcia dzieci w uczeniu się skupiają się na podstawowych umiejętności, takich jak umiejętność liczenia i czytania, a tym samym uczą podstawowych przedmiotów, takich jak pisanie, czytanie, matematyka i języki, oraz pracują dla instytucji edukacyjnej, takiej jak szkoła podstawowa lub średnia. Wspierają uczniów w ich pracy szkolnej, opracowują strategie uczenia się, określają ich potrzeby i postęp w zakresie uczenia się, a także podejmują odpowiednie działania. Mogą pracować w różnych strukturach edukacyjnych i działać jako wsparcie dla innych nauczycieli lub zarządzać własną klasą.

Etykieta synonimiczna

nauczycielka wsparcia dzieci w uczeniu się

nauczycielka wspierająca

nauczycielka wspomagająca

nauczyciel wsparcia dzieci w uczeniu się

nauczyciel wspierający

nauczyciel wspomagający

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności