Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik działu pomocy technicznej w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Description

Code

3512.2

Description

Kierownicy działu pomocy technicznej w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych monitorują świadczenie usług wsparcia technicznego dla klientów w ustalonych terminach. Planują i organizują działania wspierające użytkowników oraz rozwiązują problemy w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych. Kierownicy działu pomocy technicznej w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych nadzorują zespół obsługi technicznej, dbając o to, by odbiorcy otrzymywali odpowiednie informacje zwrotne i wsparcie. Uczestniczą również w opracowywaniu wytycznych dotyczących obsługi klienta i wzmacnianiu zespołu.

Etykieta synonimiczna

kierownik działu pomocy technicznej w zakresie technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej

kierownik działu pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych

kierownik działu pomocy technicznej w zakresie TIK

kierownik działu pomocy technicznej w zakresie technologii ICT

kierownik działu pomocy technicznej w zakresie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych

kierownik działu pomocy technicznej w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnej

kierownicy działu pomocy technicznej w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: