Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sprzedawca księgarz

Description

Code

5223.7.6

Description

Sprzedawcy księgarze sprzedają książki w specjalistycznych sklepach. Przedstawiają również sugestie, udzielają porad na temat dostępnych książek i innych produktów będących w sprzedaży w wyspecjalizowanym sklepie.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: