Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

elektroenergetyk elektrowni wodnych

Description

Code

3131.3.5

Description

Elektroenergetycy elektrowni wodnych obsługują i utrzymują w ruchu maszyny i urządzenia wykorzystywane do produkcji energii pochodzącej z przepływu wody. Monitorują urządzenia pomiarowe, oceniają potrzeby produkcyjne i dostosowują przepływ wody w celu zaspokojenia tych potrzeb. Wykonują również prace remontowe i konserwacyjne.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: