Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ekonomista biznesu

Description

Code

2631.2.1

Description

Ekonomiści biznesu badają zagadnienia dotyczące gospodarki, organizacji i strategii. Analizują tendencje makroekonomiczne i mikroekonomiczne i wykorzystują te informacje do analizy sytuacji branż lub konkretnych przedsiębiorstw. Świadczą doradztwo w zakresie planowania strategicznego, wykonalności produktu, tendencji prognoz, rynków wschodzących, polityk podatkowych i tendencji w konsumpcji.

Etykieta synonimiczna

analityk ds. ekonomicznych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: