Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik inżynierii wodnej

Description

Code

3112.1.13

Description

Technicy inżynierii wodnej pomagają inżynierom w opracowywaniu i wdrażaniu systemów zaopatrzenia w wodę i uzdatniania wody. Monitorują działania w celu zapewnienia zgodności z przepisami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, sprawdzają jakość wody i zapewniają wdrożenie prawodawstwa dotyczącego wody.

Etykieta synonimiczna

technik inżynierii środowiska i melioracji

technik budownictwa wodnego

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: