Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier przedsprzedaży technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Description

Code

2434.3

Description

Inżynierowie przedsprzedaży technologii informacyjno-telekomunikacyjnych są czynnymi uczestnikami i zarządzającymi etapu oceny TIK w procesie sprzedaży, współpracując z zespołem ds. sprzedaży. Zapewniają doradztwo techniczne dla pracowników zajmujących się przedsprzedażą oraz planują i modyfikują konfiguracje TIK produktów w celu spełnienia wymogów klienta. Wykorzystują dodatkowe możliwości rozwoju działalności gospodarczej.

Etykieta synonimiczna

inżynier przedsprzedaży technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych

inżynier przedsprzedaży ICT

inżynier przedsprzedaży technologii informacyjno-telekomunikacyjnej

inżynier przedsprzedaży TIK

inżynier przedsprzedaży technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej

inżynierowie przedsprzedaży technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

inżynier przedsprzedaży technologii informatycznych

inżynierzy przedsprzedaży technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: