Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

elektroenergetyk elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne

Description

Code

3131.3.3

Description

Elektroenergetycy elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne obsługują i utrzymują w ruchu maszyny i urządzenia przemysłowe, takie jak generatory, turbiny i kotły, dostarczające energię elektryczną wytwarzaną z paliw kopalnych, takich jak gaz ziemny czy węgiel. Zapewniają bezpieczeństwo pracy oraz zgodność urządzeń z przepisami prawa. Mogą również pracować w elektrociepłowniach, w których wykorzystuje się systemy odzysku ciepła w celu odzyskiwania ciepła wylotowego z jednej operacji i zasilania turbin parowych.

Etykieta synonimiczna

operator urządzeń energetycznych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności