Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ekspert ds. usług socjalnych

Description

Code

2422.16

Description

Eksperci ds. usług socjalnych wspierają opracowywanie polityki i procedury programów usług socjalnych. Badają programy usług socjalnych i określają obszary wymagające poprawy, a także wspierają opracowanie nowych programów. Pełnią funkcje doradcze dla organizacji świadczących usługi socjalne.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: