Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

doradca kredytowy

Description

Code

3312.2

Description

Doradcy kredytowi oferują klientom wskazówki dotyczące usług kredytowych. Oceniają sytuację finansową i zadłużenie klienta na podstawie kart kredytowych, rachunków za usługi medyczne i kredytów samochodowych w celu określenia optymalnych rozwiązań kredytowych dla klientów, a także w razie potrzeby opracowują plany eliminacji zadłużenia w celu ustabilizowania sytuacji finansowej. Przygotowują jakościowe analizy kredytowe i materiały do podejmowania decyzji na temat określonych klientów zgodnie ze strategią banku w zakresie polityki kredytowej, zapewniają jakość kredytów oraz śledzą wyniki portfela kredytów. Doradcy kredytowi dysponują również fachową wiedzą na temat zarządzania długiem i konsolidacji kredytowej.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

Narrower occupations

umiejętności