Skip to main content

Show filters

Hide filters

doradca kredytowy

Description

Code

3312.2

Description

Doradcy kredytowi oferują klientom wskazówki dotyczące usług kredytowych. Oceniają sytuację finansową i zadłużenie klienta na podstawie kart kredytowych, rachunków za usługi medyczne i kredytów samochodowych w celu określenia optymalnych rozwiązań kredytowych dla klientów, a także w razie potrzeby opracowują plany eliminacji zadłużenia w celu ustabilizowania sytuacji finansowej. Przygotowują jakościowe analizy kredytowe i materiały do podejmowania decyzji na temat określonych klientów zgodnie ze strategią banku w zakresie polityki kredytowej, zapewniają jakość kredytów oraz śledzą wyniki portfela kredytów. Doradcy kredytowi dysponują również fachową wiedzą na temat zarządzania długiem i konsolidacji kredytowej.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

Narrower occupations

umiejętności