Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier geolog

Description

Code

2142.1.4

Description

Inżynierowie geolodzy stosują wiedzę geologiczną na potrzeby oceny obszarów, gleb, stabilności nachylenia, osadów i innych obserwowalnych cech charakterystycznych na Ziemi. Uwzględniają oni te informacje przy planowaniu i rozwijaniu projektów w tych miejscach. Oceniają i odpowiadają na pytania dotyczące charakterystyki geologicznej gleby, przeprowadzając badania i eksperymenty w miejscach, na których mają być przeprowadzane czynności.

Etykieta synonimiczna

inżynier geotechnik

inżynier geolog - geologia górnicza i poszukiwawcza

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności