Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specjalista ds. prawa do publikacji w formie drukowanej

Description

Code

3339.5

Description

Specjaliści ds. prawa do publikacji w formie drukowanej są odpowiedzialni za prawa autorskie do książek. Organizują sprzedaż tych praw, aby umożliwić tłumaczenie książek, produkcję filmów na ich podstawie itp.

Etykieta synonimiczna

menedżer wydawnictwa ds. zarządzania licencjami

asystent ds. wydawniczych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: