Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik ds. sprzedaży internetowej

Description

Code

1221.3.2.1.4

Description

Kierownicy ds. sprzedaży internetowej definiują program sprzedaży na potrzeby handlu elektronicznego, np. sprzedaż towarów za pośrednictwem poczty elektronicznej, internetu i mediów społecznościowych. Pomagają oni również w planowaniu strategii sprzedaży online i określaniu możliwości wprowadzania do obrotu. Kierownicy ds. sprzedaży internetowej analizują również strony konkurencyjne, dokonują przeglądu charakterystyki obiektu i jego analizy.

Etykieta synonimiczna

specjalista ds. handlu elektronicznego

kierownik ds. handlu elektronicznego

specjalista ds. obsługi zamówień internetowych

specjalista ds. sprzedaży internetowej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: