Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operator urządzeń do obróbki wodno-ściernej

Description

Code

7223.4.8

Description

Operatorzy urządzeń do obróbki wodno-ściernej konfigurują i obsługują urządzenia do cięcia strumieniem wody do ścinania nadmiaru materiału z detalu metalowego przy użyciu wysokociśnieniowego strumienia wody lub substancji ściernej zmieszanej z wodą.

Etykieta synonimiczna

operator urządzeń systemu waterjet

operator wycinarki CNC

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności