Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

archeolog

Description

Code

2632.2

Description

Archeolodzy badają i analizują dawne cywilizacji i osadnictwo, gromadząc i oceniając ślady materialne. Archeolodzy analizują i wyciągają wnioski w wielu kwestiach, takich jak: hierarchia, lingwistyka, kultura i polityka, na podstawie badania przedmiotów, budowli, skamielin, reliktów i artefaktów, które przetrwały po badanych grupach ludności. Archeolodzy korzystają z różnych metod interdyscyplinarnych, takich jak stratygrafia, typologia, analiza 3D, matematyka i modelowanie.

Etykieta synonimiczna

kierownik wykopalisk

archeolog morski

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności