Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

specjalista ds. planowania statków

Description

Code

4323.16

Description

Specjaliści ds. planowania statków zarządzają wydajnością statku. Zapewniają oni bezpieczeństwo statku i jego ładunku, jego operacyjność oraz łączą dostępne statki z dostępnymi ładunkami w celu maksymalizacji rentowności rejsów. Dopilnowują, aby każdy kontenerowiec był załadowany do optymalnej ładowności, przy jednoczesnej minimalizacji czasu postoju i kosztów obsługi. Planują również konserwację i naprawę statku, jak również wymaganą załogę.

Etykieta synonimiczna

planer na statku

planer statków

specjalista ds. planowania statków kontenerowych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności