Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operator urządzeń do produkcji dań gotowych

Description

Code

8160.15

Description

Operatorzy urządzeń do produkcji dań gotowych wykonują różne procesy i dozorują specjalne maszyny do wytwarzania gotowych posiłków i dań. Stosują metody schładzania, szczelnego pakowania i zamrażania środków spożywczych w celu ich późniejszego spożycia.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: