Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

projektant infrastruktury informacyjno-telekomunikacyjnej przedsiębiorstwa

Description

Code

2511.6

Description

Rolą projektantów infrastruktury informacyjno-telekomunikacyjnej przedsiębiorstwa jest zrównoważenie możliwości technologicznych i wymogów biznesowych. Określają oni również całościowy obraz strategii organizacji, jej procesów, zasobów informatycznych i zasobów TIK oraz ustalają powiązania misji, strategii i procesów biznesowych ze strategią TIK.

Etykieta synonimiczna

projektant infrastruktury informacyjnej i telekomunikacyjnej przedsiębiorstwa

specjalista ds. infrastruktury informacyjno-telekomunikacyjnej przedsiębiorstwa

projektanci infrastruktury informacyjno-telekomunikacyjnej przedsiębiorstwa

projektant infrastruktury informacyjno-telekomunikacyjnej w przedsiębiorstwie

projektant infrastruktur informacyjno-telekomunikacyjnych przedsiębiorstwa

projektant infrastruktur informacyjnych i telekomunikacyjnych przedsiębiorstwa

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności