Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

technik realizacji dźwięku

Description

Code

3435.3

Description

Technicy realizacji dźwięku instalują, przygotowują, sprawdzają i konserwują sprzęt w celu zapewnienia optymalnej jakości dźwięku dla występów na żywo. Współpracują z ekipą techniczną w rozładowywaniu, instalacji i obsłudze urządzeń i przyrządów audio.

Scope note

Excludes people performing media or broadcast activities. Includes people working in event and rental companies.

Etykieta synonimiczna

asystent techniczny realizatora dźwięku

technik akustyk

technik dźwiękowy

technik dźwięku

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności