Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

asystent / asystentka zespołu porodowego

Description

Code

3222.1

Description

Asystenci/asystentki zespołu porodowego pracują wspólnie z położnymi i pracownikami służby zdrowia w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa. Pomagają położnym i kobietom w związku z porodem, zapewniając niezbędne wsparcie, opiekę i doradztwo podczas ciąży i porodu oraz w okresie połogu, asystują w narodzinach oraz pomagają w zapewnieniu opieki nad noworodkami.

Etykieta synonimiczna

asystentka okołoporodowa

asystent okołoporodowy

pracownik wsparcia okołoporodowego

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności

umiejętności