Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kreślarz budowlany

Description

Code

3118.3.4

Description

Kreślarze budowlani sporządzają i przygotowują szkice dla inżynierów budownictwa i architektów na podstawie różnego rodzaju projektów architektonicznych i map topograficznych lub do celów rekonstrukcji istniejących budowli. Na szkicach podają wszystkie specyfikacje i wymogi, m.in. matematyczne, estetyczne, inżynieryjne i techniczne.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: