Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier inżynierii środowiska - górnictwo

Description

Code

2143.1.1

Description

Inżynierowie inżynierii środowiska w górnictwie sprawują nadzór nad efektywnością środowiskową działalności wydobywczej. Opracowują i wdrażają systemy i strategie ochrony środowiska w celu zminimalizowania wpływu na środowisko.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: