Skip to main content

Show filters

Hide filters

detektyw w policji

Description

Code

3355.2

Description

Detektywi w policji zbierają i opracowują dowody pomocne w rozwiązywaniu problemu przestępstw. Wykorzystują oni techniki śledcze do gromadzenia dowodów i przeprowadzania rozmów ze wszystkimi stronami w związku z postępowaniem oraz współpracują z innymi oddziałami policji w zakresie gromadzenia dowodów.

Etykieta synonimiczna

detektyw policyjny

policjant detektyw

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: