Skip to main content

Show filters

Hide filters

doradca inwestycyjny

Description

Code

2412.6

Description

Doradcy inwestycyjni są profesjonalistami, którzy oferują przejrzyste doradztwo poprzez zalecanie odpowiednich rozwiązań w sprawach finansowych swoim klientom. Doradzają oni w zakresie inwestowania w papiery wartościowe, takie jak akcje, obligacje, fundusze wspólnego inwestowania i fundusze inwestycyjne typu ETF na rzecz klientów. Doradcy inwestycyjni obsługują osoby indywidualne, gospodarstwa domowe, rodziny i właścicieli małych przedsiębiorstw.

Scope note

Excludes people working with large companies or institutions. Includes people working with individual clients and small companies.

Etykieta synonimiczna

doradca do spraw leasingu

doradca emerytalny

doradca finansowo-inwestycyjny

doradca finansowy

doradca podatkowy

konsultant inwestycyjny

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności