Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

muzykoterapeuta

Description

Code

2269.9.4

Description

Muzykoterapeuci wykorzystują zabiegi terapeutyczne z wykorzystaniem muzyki do leczenia pacjentów z zaburzeniami zachowania i stanami chorobotwórczymi w celu zapobiegania, łagodzenia lub eliminowania objawów, zmiany zachowań i postaw wymagających leczenia. Promują i utrzymują lub przywracają rozwój, dojrzałość i zdrowie pacjenta/klienta poprzez interwencje terapeutyczne z wykorzystaniem muzyki. Muzykoterapia polega w szczególności na udzielaniu pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne, somatyczne, intelektualnie lub pod względem społecznym, w tym zaburzenia zachowania i stany chorobotwórcze, takie jak psychozy (schizofrenie, zaburzenia afektywne dwubiegunowe) i zaburzenia rozwoju osobowości.
 

Etykieta synonimiczna

muzykoterapeutka

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności