Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

menedżer BHP na placach budów

Description

Code

3112.3

Description

Menedżerowie BHP na placach budów sprawdzają, egzekwują i kontrolują środki bezpieczeństwa i higieny na placach budów. Zarządzają również wypadkami w miejscu pracy i podejmują działania zapewniające prawidłowe wdrażanie polityk bezpieczeństwa.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: