Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

dyrektor sądu

Description

Code

1349.10

Description

Dyrektorzy sądów wykonują zadania zarządcze w instytucji sądowej, takie jak nadzór nad personelem, administracja, komunikacja z sędziami i dokonywanie przeglądu procedur. Zarządzają również finansami sądu i nadzorują utrzymanie obiektu i wyposażenia.

Etykieta synonimiczna

woźny sądowy

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: