Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

toksykolog

Description

Code

2131.4.13

Description

Toksykolodzy badają wpływ substancji chemicznych lub czynników biologicznych i fizycznych na organizmy żywe, a dokładniej na środowisko i zdrowie zwierząt i ludzi. Określają oni dawki narażenia na substancje powodujące toksyczne działanie w środowiskach, ludziach i organizmach żywych, a także prowadzą eksperymenty na zwierzętach i w hodowlach komórkowych.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności