Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik w przemyśle metalurgicznym

Description

Code

1321.2.1.7

Description

Kierownicy w przemyśle metalurgicznym koordynują i wdrażają krótko- i średnioterminowe plany produkcji metalurgicznej lub hutniczej oraz koordynują rozwój, wsparcie i poprawę procesów produkcji stali oraz wysiłki w zakresie niezawodności działów utrzymanie i inżynierię. Są również partnerami w bieżących inicjatywach w zakresie środków zaradczych.

Etykieta synonimiczna

inżynier metalurgii wydobywczej

inżynier metalurgii fizycznej

kontroler procesów chemicznych

technik technologii chemicznej

inżynier metalurgii chemicznej

główny inżynier metalurgii

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: