Skip to main content

Show filters

Hide filters

agent ds. ustalania kontaktów zakaźnych

Description

Code

4229.1

Description

Agenci ds. ustalania kontaktów zakaźnych oceniają stopień narażenia poszczególnych osób na choroby zakaźne, zapewniają im oraz osobom, z którymi się kontaktowały, porady na temat środków ograniczających rozprzestrzenianie się chorób oraz regularnie monitorują ich stan. Wysyłają wiadomości tekstowe i e-maile lub dzwonią do osób z pozytywnym wynikiem testu, aby dowiedzieć się, z kim miały kontakt. Agenci ds. ustalania kontaktów mogą również przeprowadzać kontrole w terenie, aby fizycznie sprawdzić, czy dane osoby przestrzegają środków samoizolacji lub kwarantanny zgodnie z zaleceniami organów.

Etykieta synonimiczna

agent terenowy koronawirusa

badacz choroby krukowatej

covid kontaktowy znacznik

kontakt kliniczny pracownik socjalny

kontakt kliniczny przygotowanie socjalny

kontakt z działem pomocy technicznej

kontakt ze specjalistą od śledzenia

kontakt śledzący

przedstawiciel do śledzenia kontaktu z call center

przedstawicielka do śledzenia kontaktu z call center

skontaktuj się z przedstawicielem ds. śledzenia

skontaktuj się z wolontariuszem śledzącym

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: