Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

nauczyciel fotografii/nauczycielka fotografii

Description

Code

2355.5

Description

Nauczyciele fotografii instruują uczniów w zakresie różnych technik i stylów fotografowania, takich jak: portret (grupowy), zdjęcia natury, podróże, makro, podwodne, czarno-białe, panoramiczne, zdjęcia w ruchu itp. Przekazują uczniom historię fotografii, ale przede wszystkim koncentrują się na praktycznym podejściu do swoich kursów, w ramach których pomagają uczniom w eksperymentowaniu z różnymi technikami fotograficznymi oraz w ich opanowaniu, a także zachęcają do rozwijania własnego stylu fotografii. Nauczyciele fotografii monitorują postępy uczniów i przygotowują wystawy, aby pokazać społeczeństwu pracę uczniów.

Etykieta synonimiczna

nauczycielka fotografii

instruktorka fotografii

instruktor fotografii

nauczyciel fotografii

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności