Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

nauczyciel kształcenia zawodowego w zakresie sztuki użytkowej/nauczycielka kształcenia zawodowego w zakresie sztuki użytkowej

Description

Code

2320.1.16

Description

Nauczyciele kształcenia zawodowego w zakresie sztuki użytkowej instruują uczniów w swojej specjalistycznej dziedzinie nauki, sztuki użytkowej, która ma charakter głównie praktyczny. Przekazują oni teoretyczne instrukcje dotyczące praktycznych umiejętności i technik, które studenci muszą opanować w dziedzinie sztuki użytkowej, w przypadku zawodów takich jak cieśla czy blacharz budowlany. Nauczyciele kształcenia zawodowego w zakresie sztuki użytkowej monitorują postępy uczniów, w razie konieczności indywidualnie pomagają i oceniają ich wiedzę i wyniki w dziedzinie sztuki użytkowej, dzięki zadaniom, testom i egzaminom.

Etykieta synonimiczna

nauczyciel kształcenia zawodowego w zakresie sztuki użytkowej

nauczycielka kształcenia zawodowego w zakresie sztuki użytkowej

nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności