Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracownik do spraw zasiłków z pomocy społecznej

Description

Code

2635.3.1

Description

Pracownicy do spraw zasiłków z pomocy społecznej udzielają wskazówek w obszarze pracy socjalnej, mając na celu pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów w życiu prywatnym poprzez rozwiązywanie problemów osobistych i związanych z relacjami, konfliktów wewnętrznych, depresji i uzależnień. Starają się wzmocnić pozycję jednostek w celu osiągnięcia zmian i poprawy jakości życia. Mogą również udzielać wsparcia i porad w zakresie pobierania świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności