Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

urzędnik ds. ubezpieczeń społecznych

Description

Code

3353.2

Description

Urzędnicy ds. ubezpieczeń społecznych doradzają klientom w zakresie świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i dopilnowują, aby ubiegali się oni o przysługujące im świadczenia, a także udzielają porad w zakresie awansów i innych dostępnych usług wsparcia, takich jak świadczenia z tytułu zatrudnienia. Pomagają oni klientom w sprawie wniosków o świadczenia, np. z tytułu choroby, urodzenia dziecka, emerytury, renty inwalidzkiej, zasiłków dla bezrobotnych i zasiłków rodzinnych. Analizują oni przysługujące klientowi prawo do świadczeń poprzez dokonanie przeglądu ich sprawy oraz analizę przepisów i roszczenia, a także proponują odpowiedni sposób postępowania. Urzędnicy ds. ubezpieczeń społecznych określają również aspekty określonych zasiłków.

Etykieta synonimiczna

pracownik do spraw ubezpieczeń społecznych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

Narrower occupations