Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

wykładowca kształcenia zawodowego w zakresie obsługi podróży i turystyki

Description

Code

2320.1.24

Description

Wykładowcy kształcenia zawodowego w zakresie obsługi podróży i turystyki instruują uczniów w swojej specjalistycznej dziedzinie nauki, obsługi podróży i turystyki, która ma charakter głównie praktyczny. Przekazują oni teoretyczne instrukcje dotyczące praktycznych umiejętności i technik, które studenci muszą opanować w dziedzinie obsługi podróży i turystyki. Wykładowcy kształcenia zawodowego w zakresie obsługi podróży i turystyki monitorują postępy uczniów, w razie konieczności indywidualnie pomagają i oceniają ich wiedzę i wyniki w dziedzinie obsługi podróży i turystyki, dzięki zadaniom, testom i egzaminom.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności