Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier technologii sensorów

Description

Code

2152.1.15

Description

Inżynierowie technologii sensorów projektują i opracowują czujniki, systemy czujników i produkty, które są wyposażone w czujniki. Planują i monitorują produkcję tych produktów.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności