Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

ekspedient pocztowy

Description

Code

4412.1

Description

Ekspedienci pocztowi zajmują się obsługą, sortowaniem, rejestrowaniem korespondencji oraz wykonują inne obowiązki związane z usługami pocztowymi w urzędach pocztowych lub organizacjach powiązanych. Prowadzą oni dokumentację dotyczącą listów i przesyłek przychodzących i wychodzących w placówce.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności